Jesteśmy pozarządową organizacją pożytku publicznego, działającą od 2000 roku poprzez realizację programów i świadczenie usług na zasadzie działalności non profit. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności, obejmuje swoim zasięgiem teren powiatu świeckiego.

Twoje 1,5% pozwoli Nam zrobić więcej

nr KRS 0000118379

Nasze cele:

  • Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  • Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego.