KONKURS ZAKOŃCZONY

KONKURS PLASTYCZNY

Ziemia Świecka – kraina ludzi przedsiębiorczych

Celem konkursu jest budowa postaw przedsiębiorczych i kreatywnych wśród młodzieży oraz pobudzanie wyobraźni plastycznej i prezentacja możliwości twórczych młodzieży w dziedzinie plastyki.

Konkurs adresowany jest do młodzieży z terenu powiatu świeckiego, w tym:

  • I grupa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych,

  • II grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie spośród nadesłanych prac konkursowych najlepszych, realizujących temat Konkursu.

Termin nadsyłania prac mija 05 listopada 2012r. do godz. 14:00, prace dostarczone do siedziby Organizatora konkursu po terminie nie będą brane pod uwagę

Galeria prac konkursowych

Prace konkursowe - ponadgimnazjalne

 

Prace konkursowe - gimnazjalne