Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej
„Inkubator Przedsiębiorczości”
 
 

Zdzisław Plewa - Prezes zarządu
Grzegorz Dudzik - Wiceprezes zarządu
Wojciech Wyborski - Członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Tadeusz Kliczykowski- Przewodniczący komisji
Bogdan Tarach - Członek komisji
Marek Karbownik - Członek komisji