Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej
„Inkubator Przedsiębiorczości”
 
 

Zdzisław Plewa - Prezes zarządu
Grzegorz Dudzik - Wiceprezes zarządu
Wojciech Wyborski - Członek zarządu

Komisja rewizyjna:
Ewa Mielewska - Przewodnicząca komisji
Tadeusz Kliczykowski - Członek komisji
Marek Karbownik - Członek komisji