FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO COVID-19

W ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 rozpoczęto realizację projektu Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego.
Zostaną uruchomione granty dla MŚP szczegóły poniżej

https://www.tarr.org.pl/projekty/aktualne/fundusz-wsparcia-inwestycyjnego-covid-19/