Informacja o pracy biura

 od 04 maja 2020 biuro czynne dla mieszkańców/interesantów

Poniedziałek - czwartek 7:30-15:30
Piątek 8:00 - 15:00

Nadal zachowujemy środki bezpieczeństwa

więc wszelkie wizyty muszą być wcześniej zgłoszone telefonicznie !!!

Wizyty odbywają się w wyznaczonym pomieszczeniu.

Zachowujemy dystans min. 2 metry, odwiedzający biuro zobowiązani są do zakrycia twarzy i nosa w trakcie wizyty w biurze.

Zwykłą pocztę można zostawiać w skrzynce pocztowej znajdującej się przy wejściu do biur

(po lewej stronie drzwi szklanych)