Kolejny instrument pomocy dla firm, szczegóły na stronie https://pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr.html

Polski Fundusz Rozwoju