Szkolenie „Przygotowanie biznesplanu”.

Dnia 20 wrześnie odbyło się szkolenie „Przygotowanie biznesplanu”. Szkolenie poprowadził pan Piotr Sylwestrzak – doradca biznesu, wykładowca Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.Szkolenie adresowane było do właścicieli mikro i małych firm lub osób nimi zarządzających, pracowników pionów finansowych oraz wszystkich tych, którzy chcieli dowiedzieć się jak przygotować profesjonalny biznesplan.  

Organizatorami szkolenia byli: Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Starostwo Powiatowe w Świeciu, Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”.