Szkolenie z obsługi Generatora Wniosków

29 maja 2018 r. we współpracy z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich W Bydgoszczy  w Inkubatorze odbyło się szkolenie z obsługi generatora Wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WK-P. W szkoleniu wzięło udział 11 osób.