Prezentowaliśmy nasze doświadczenia

Uczestniczyliśmy w Forum Współpracy na rzecz rozwoju społeczno- gospodarczego „Ziemi Gotyku” gdzie prezentowaliśmy doświadczenia Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie wsparcia dla biznesu.

Relacja na stronie LGD Ziemia Gotyku