SPOTKANIE INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE POŚWIĘCONE
KONKURSOWI „RÓWNAĆ SZANSE”


Zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse” dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w wysokości do 8 500 zł
W konkursie aplikować mogą fundacje, stowarzyszenia, w tym także Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
Dotacje przyznawane są na półroczne działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października br., a same projekty realizowane są pomiędzy 1 lutego a 31 sierpnia 2018 roku.
Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Działania realizowane w ramach projektu powinny wspierać rozwój u młodych ludzi z małych miejscowości, umiejętności społecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu poprzez podnoszenie ich kompetencji społecznych, a także pasji i zainteresowań.

TERMIN: 4 października 2017 (środa)
GODZINA: 11:00
MIEJSCE: Sala konferencyjna Inkubatora Przedsiębiorczości w Świeciu, ul. Chmielniki 2b
DLA KOGO: dla organizacji pozarządowych, w tym Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.
ZAPISY: Prosimy o informację (e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefon 52 3312868) o zamiarze skorzystania ze szkolenia.

ORGANIZATORZY:
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl)
ul. Małeckich 3 / 30 U, 19-300 Ełk
Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., skype: iwona.olkowicz
Paweł Wilk, tel. 796-538-105, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

oraz

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju
Gospodarczego Ziemi Świeckiej
„Inkubator Przedsiębiorczości”
86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b
tel./fax 52 33-12-868
www.inkubator.com.pl

Serdecznie zapraszamy