Dofinasowania na rozpoczęcie działalności gospodarzcej 

Loklana Grupa Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w wysokości 50 tys. zł. na podejmowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. 

Więcej informacji www.lgdswiecie.pl