mgr Katarzyna Lipowiec - Kierownik biura
 
tel./fax: (52) 33-12-868
tel. kom.: +48 501-162-697
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

W Stowarzyszeniu od grudnia 2002 roku, zajmuje się m.in. prowadzeniem dokumentacji prawnej i kancelaryjno-biurowej zarządu, prowadzeniem rejestrów sądowych, projektowaniem i zarządzaniem programami ze środków unijnych i pozaunijnych. Ponadto organizuje i uczestniczy w posiedzeniach członków zarządu. Prowadzi szkolenia i doradztwo z zakresu rejestracji  i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dodatkowe funkcje:

  • Członkini Powiatowej Rady Zatrudnienia
  • Delegat w Sejmiku organizacji pozarządowych
  • Członkini Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej
  • Członkini Powiatowego Zespołu ds Ekonomii Społecznej
  • Prowadzenie Punktu Obsługi Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu

Anna Wolicka-Arym - Główna księgowa

 
   
tel./fax: (52) 33-02-536
tel. kom.: +48 783-768-268
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

Ze Stowarzyszeniem związana od marca 2003 roku, zajmuje się prowadzaniem ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia, obsługą klientów Inkubatora w zakresie aspektów księgowo -podatkowych prowadzenia działalności gospodarczej. Prowadzi również szkolenia z tego zakresu. Posiada duże doświadczenie praktyczne ze względu na prowadzenie własnego Biura Rachunkowego, które prowadzi obsługę księgową firm i organizacji.

Dodatkowe funkcje:

  • Prowadzenie Punktu Obsługi Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w Toruniu

mgr inż. Sabina Noetzelmann - Animator Współpracy

 
   
tel./fax: (52) 33-02-536
tel. kom.: +48 783-768-268
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   

W Stowarzyszeniu od września 2004 roku. Rozpoczęła pracę jako specjalista ds. rynku pracy w Gminnym Centrum Informacji. Od września 2005 zdobywa doświadczenie w pracy z funduszami unijnymi. Zajmuje się kompleksowo projektami unijnymi, m.in. "Kurs języków obcych dla osób pracujących" (Działanie 2.1 ZPORR), "Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości" (Działanie 6.2 POKL), "Umiejętności liderów siłą w rozwiązywaniu problemów społecznych" (Działanie 7.3 POKL), "Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości - II edycja" (Działanie 6.2 POKL), „Aktywnie konsultujemy-lepiej współpracujemy” (Poddziałanie 5.4.2 POKL). W zakresie finansowym prowadzi dokumentację projektową, sprawozdawczość, rozliczenia finansowe oraz obsługę techniczną programów unijnych. Posiada dużą wiedzę i doświadczenie w rozliczaniu środków unijnych.

Aktualnie w Stowarzyszeniu zajmuje się:

  • Doradztwem w zakresie źródeł finansowania na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej
  • Pełni funkcję Animatora Współpracy pomiędzy nauką a biznesem
 
Anna Gackowska - Specjalista ds. realizacji i monitoringu programu Działaj Lokalnie          
tel./fax: (52) 33-12-868
tel. kom.: +48 783-768-268
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   
   
Pracę w Stowarzyszeniu rozpoczęła w maju 2009 roku jako stażystka z Powiatowego Urzędu Pracy. Od maja 2011 roku pracuje na stanowisku pracownik administracyjno – biurowy, zajmując się obsługą sekretariatu.
Od 2012 roku pełni funkcję specjalisty ds. realizacji i monitoringu programu Działaj Lokalnie.