Szkolenie "Równać Szanse"

Dnia 4 października 2017 Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA przeprowadziło u nas spotkanie informacyjno- szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse” dotyczące możliwości uzyskania wsparcia finansowego w wysokości do 8 500 zł. Spotkanie skierowane było do stowarzyszeń, w tym także Ochotniczych Straży Pożarnych, miejskich, gminnych i powiatowych bibliotek oraz miejskich i gminnych domów kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Uczestnikom spotkania zostały przedstawione zasady udziału w konkursie oraz cel Programu którym jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. W spotkaniu uczestniczyło aż 37 przedstawicieli różnych organizacji. 

równać szanse 1

równać szanse 2